[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

74 különböző kifejezést találtam:

to heart fejbe borul (Javítás)
fejesedik (Javítás)
to hearken figyel (Javítás)
hallgat (Javítás)
hallgatózik (Javítás)
hallgatódzik (Javítás)
to hearten buzdít (Javítás)
bátorít (Javítás)
felbátorít (Javítás)
felbátorodik (Javítás)
új erőt ad (Javítás)
to heart up fejbe borul (Javítás)
fejesedik (Javítás)
to hear mass misét hallgat (Javítás)
to hearten up felbátorodik (Javítás)
to lose heart elcsügged (Javítás)
to take heart felbátorodik (Javítás)
to hear sy out végighallgat vkit (Javítás)
to hear, heard hall (Javítás)
hallgat (Javítás)
letárgyal (Javítás)
meghall (Javítás)
meghallgat (Javítás)
megtud (Javítás)
tárgyal (Javítás)
értesül (Javítás)
to get by heart könyv nélkül megtanul (Javítás)
to hear from sy hírt kap vkitől (Javítás)
levelet kap vkitől (Javítás)
üzenetet kap vkitől (Javítás)
to take to heart szívére vesz (Javítás)
to gain a hearing meghallgatást nyer (Javítás)
to laugh heartily jóízűen nevet (Javítás)
szívből nevet (Javítás)
to win sy's heart megnyeri vki szívét (Javítás)
to go to hear mass misére megy (Javítás)
to hear the lesson kikérdezi a leckét (Javítás)
feleltet (Javítás)
to break sy's heart összetöri vki szívét (Javítás)
to hear the witness kihallgatja a tanút (Javítás)
to search the heart lelkiismeret-vizsgálatot tart (Javítás)
to sink one's heart elszorul a szíve vkinek (Javítás)
to take sg to heart szívére vesz vmit (Javítás)
lelkére vesz vmit (Javítás)
to put heart into sy lelket ver vkibe (Javítás)
to steel one's heart megacélozza akaratát (Javítás)
összeszedi magát (Javítás)
to do one's heart good örömet okoz vkinek (Javítás)
to eat one's heart out bánkódik vmi miatt (Javítás)
emésztődik vmi miatt (Javítás)
to get sg off by heart könyv nélkül megtanul vmit (Javítás)
szóról szóra bevág vmit (Javítás)
to the heart's content kedvére (Javítás)
szíve szerint (Javítás)
hoping to hear from you válaszát várva (Javítás)
szíves válaszát várva (Javítás)
to hear sy's confession gyóntat (Javítás)
to unburden one's heart könnyít a lelkén (Javítás)
kiönti a szívét (Javítás)
to die of a broken heart bánatában hal meg (Javítás)
megszakad a szíve (Javítás)
to one's heart's content kedvére (Javítás)
szíve szerint (Javítás)
to open one's heart to sy kiönti a szívét vkinek (Javítás)
the thing next to my heart ami nekem legkedvesebb (Javítás)
to be shocked to hear that megdöbbenéssel hallja hogy (Javítás)
megrendülten hallja hogy (Javítás)
to hear a child his lesson kikérdezi a leckét (Javítás)
to set one's heart at rest megnyugszik (Javítás)
have not the heart to do sg nincs szíve megtenni (Javítás)
not find it in one's heart to nincs kedve megtenni vmit (Javítás)
nincs bátorsága megtenni vmit (Javítás)
to talk with sy heart to heart nyíltan beszél vkivel (Javítás)
őszintén beszél vkivel (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

8 különböző kifejezést találtam:

to hear hallani (Javítás)
take to heart szívére vesz (Javítás)
to hear, heard, heard hallani (Javítás)
listen to my heartbeat halgasd meg a szívem dobbanását (Javítás)
i am sorry to hear that sajnálattal hallom, hogy (Javítás)
i was delighted to hear (nagy) örömmel hallottam (Javítás)
i trust to hear from you soon remélem, nemsokára hírt kapok öntől (Javítás)
i heard to my astonishment that meglepetéssel értesültem, hogy (Javítás)

Javítás ki