[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

63 különböző kifejezést találtam:

train emeltyűrendszer (Javítás)
fogaskerék-sorozat (Javítás)
hengersor (Javítás)
impulzussorozat (Javítás)
kíséret (Javítás)
mechanizmus (Javítás)
sebességváltó olló (Javítás)
sor (Javítás)
sorozat (Javítás)
vonat (Javítás)
trainee gyakornok (Javítás)
szakmunkástanuló (Javítás)
újonc (Javítás)
trainer edző (Javítás)
idomító (Javítás)
oktató (Javítás)
by train vasúton (Javítás)
vonaton (Javítás)
vonattal (Javítás)
to train előkészít (Javítás)
irányít (fegyvert) (Javítás)
kiképez (Javítás)
kikészít (Javítás)
képez (Javítás)
szegez (fegyvert) (Javítás)
treníroz (Javítás)
trainers edzőcipő (Javítás)
sportcipő (Javítás)
training begyakoroltatás (Javítás)
gyakorlat (Javítás)
kiképzés (Javítás)
képzés (Javítás)
nevelés (Javítás)
oktatás (Javítás)
trenírozás (Javítás)
up train a főváros felé menő vonat (Javítás)
trainload vonatrakomány (Javítás)
vonatterhelés (Javítás)
fast train gyorsvonat (Javítás)
slow train személyvonat (Javítás)
goods train tehervonat (Javítás)
night train éjszakai vonat (Javítás)
re-training átképzés (Javítás)
well-trained jól képzett (Javítás)
freight train tehervonat (Javítás)
shuttle-train ingajárat (Javítás)
through train közvetlen vonat (Javítás)
közvetlen vasúti összeköttetés (Javítás)
train service vasúti közlekedés (Javítás)
training sack edzőzsák (Javítás)
electric train villanyvonat (Javítás)
to go by train vonaton megy (Javítás)
to hop a train felugrik a vonatra (Javítás)
tehervonaton potyázik (Javítás)
training shoes sportcipő (Javítás)
edzőcipő (Javítás)
passenger train személyszállító vonat (Javítás)
to take a train vonatra száll (Javítás)
toilet training bilire szoktatás (Javítás)
train of thought gondolatmenet (Javítás)
military training katonai kiképzés (Javítás)
to be in training tréningben van (Javítás)
jó formában van (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

37 különböző kifejezést találtam:

trained szakképzett (Javítás)
by train vonattal utazni (Javítás)
training edzés (Javítás)
trainman vonatkísérő (Javítás)
owl train éjszakai vonat (Javítás)
train-oil bálnaolaj (Javítás)
trainband polgárőrség (Javítás)
boat-train vonat hajócsatlakozá (Javítás)
miss train lekési a vonatot (Javítás)
drive train hajtáslánc (Javítás)
local train hév szerelvény (Javítás)
train-ferry vasúti komp (Javítás)
traineeship szakmai gyakorlat (Javítás)
on the train a vonaton (Javítás)
relief train mentesítő vonat (Javítás)
take a train vonatra száll (Javítás)
train / by - vonattal (Javítás)
train-bearer uszályhordozó (Javítás)
express train gyorsvonat (Javítás)
house-trained szobatiszta (Javítás)
training (EU) betanítás (EU) (Javítás)
armoured train páncélvonat (Javítás)
basic training alapkiképzés (Javítás)
be in training jó formában van (Javítás)
miss the train lekési a vonatot (Javítás)
training (növ) növénynevelés (növ) (Javítás)
excursion train kirándulóvonat (Javítás)
manual training gyakorlati foglalkozás (Javítás)
passenger train személyvonat (Javítás)
train of horses vicinális (Javítás)
training-school tanítóképző (Javítás)
beware on trains vigyázz, ha jön a vonat (Javítás)
get on the train beszáll a vonatba (Javítás)
take off a train egy vonatjáratot megszüntet (Javítás)
training (PHARE) betanítás - A Phare-program által támogatott projektum szinte mindegyikében fontos szerepet játszik. Elsősorban a helyszíni oktatásra fektetnek hangsúlyt, de távoktatási módszereket is alkalmaznak. (PHARE) (Javítás)
training company menetszázad (Javítás)
training-college tanítóképző (Javítás)

Javítás ki