[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

48 different matching expressions found:

heave dagadás
dobás
emelkedés
emelés
felemelés
lökés
heaven menny
paradicsom
ég
heavens égbolt
heavenly csodás
mennyei
pompás
égi
heavens! te jó ég!
to heave dagad
dob
emel
emelkedik
hajít
húz
liheg
zihál
öklendezik
heave-ho! hórukk!
heavenward az ég felé
heaven-sent égből pottyant
heavenwards az ég felé
good heavens! jóságos ég!
heavenly body égitest
cope of heaven égbolt
to heave, hove dagad
dob
emel
emelkedik
hajít
háborog
húz
liheg
zihál
öklendezik
tree of heaven kínai bálványfa
to heave a sigh sóhajt
would to heaven tizedes
eccentric sheave körhagyó tárcsa
excentertárcsa
for heaven's sake! az isten szerelmére!
az istenért!

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

heaven mennyország
sheave kötegelés
sheaves kötegelés
heave 1. hullámzás; dobás, lökés
heave 2. felemel; háborog
coal-heaver szénrakodó
heave a sigh sóhajt
thank heaven hála isten
good heavens! te jó ég!
for heaven's sake az isten szerelmére
heave a deep sigh mélyet sóhajt
heaven / for -'s sake az isten szerelmére
heave a sigh of relieve megkönnyebbülten sóhajt fel
heaved a sigh of relief felsóhajt
relief / heaved a sigh of - felsóhajt
sigh / heaved a - of relief felsóhajt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!