[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 különböző kifejezést találtam:

public köz-
közönség
közös
közösségi
nyilvános
nyilvánosság
általános
publican kocsmáros
vendéglős
publicly nyilvánosan
republic köztársaság
in public nyilvánosan
nyilvánosság előtt
publicity hirdetés
hírverés
nyilvánosság
népszerűsítés
reklámozás
republican köztársasági
köztársasági érzelmű
köztársaságpárti
republikánus
public body nyilvános szerv
public debt államadósság
public life közélet
public weal közjó
közérdek
public work közmunka
publication kiírás
public enemy közellenség
public house kocsma
vendéglő
public order közrend
public place közterület
public works közművek
középületek
közmunka
közmű
to publicize nyilvánosságot ad vminek
nyilvánosságra hoz vmit
public health közegészségügy
public orator egyetem hivatalos szónoka
public school előkelő bentlakásos iskola
public spirit közösségi szellem
public toilet nyilvános vécé
republicanism köztársasági rendszer
köztársasági érzület
republikanizmus
for public use közhasználatra
public company részvénytársaság
public holiday törvényes ünnep
public library közkönyvtár
public opinion közvélemény
public servant közalkalmazott
public summons hirdetmény
felhívás
public trustee közgyám
public vehicle tömegközlekedési eszköz
to make public nyilvánosságra hoz
in public place közterületen
public facility középület
public lavatory nyilvános illemhely
public nuisance közháborítás
public purposes közcél
public services közművek
közműhálózat
public ownership köztulajdon

Keresés a kibővített szótárban :

33 különböző kifejezést találtam:

public nyilvánosság,nagyközönség; nyilvános
publicist újságíró
public due köztartozás
make public nyilvánosságra hoz
public body nyilvános intézmény
Public Body köztestület
public road közút
public sale árverés
publication közzététel
kiadvány, publikáció
public baths uszoda
public rooms közös helyiségek
public works társadalmi munka
notary public közjegyző
public / in - a nyilvánosság elött
public school középiskola
közönséges állami iskola, elemi/közép
republication új kiadás
Czech Republic Csehország
public company közhasznú társaság (kht.)
public holiday munkaszüneti nap
public library kölcsönkönyvtár
public utility közmű
publicly owned köztulajdonban lévő
banana republic banánköztársaság
public building középület
public interest közérdek
public law (EU) közjog (EU)
public lighting közvilágítás
public nuisance köz(fel)háborítás
public premises közterület
public property köztulajdon
public relation közönségszolgálat

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!