[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

100 verschillende trefwoorden gevonden:

(#szólás#) mislukken csütörtököt mond
(#szólás#) rust roest aki pihen, berozsdásodik
(#szólás#) van a tot z elejétől végig
(#szólás#) pluk de dag szakítsd le minden nap gyümölcsét
(#szólás#) tijd is geld az idő pénz
(#szólás#) kort en goed elég az hozzá
(#szólás#) in 't geheim suba alatt
(#szólás#) twist verkwist többet el lehet érni egy kanál mézzel mint egy hordó ecettel
(szólás) nood leert bidden a szükség törvényt bont
(#szólás#) kennis is macht a tudás hatalom
(#szólás#) in de val lopen horogra akad
(#szólás#) met sint-jutmis majd ha fagy
(#szólás#) vis wil zwemmen átkozott a hal a harmadik vízben
(#szólás#) zo vader, zo zoon amilyen az apa olyan a fia
(#szólás#) eind goed al goed minden jó ha a vége jó
(szólás) wie het laatst lacht az nevet, aki utoljára nevet
(#szólás#) actie wekt reactie erőszak erőszakot szül
(#szólás#) zijn biezen pakken fölszedi a sátorfáját
(#szólás#) eind goed, al goed minden jó, ha jó a vége
(#szólás#) al doende leert men a jó pap holtig tanul
(#szólás#) daar zit het hem in itt a bökkenő
(szólás) het koste wat het wil kerül, amibe kerül
(#szólás#) de wijste geeft toe okos enged, szamár szenved
(#szólás#) zo glad als een aal síkos mint az angolna
(#szólás#) de tijd baart rozen türelem rózsát terem
(#szólás#) zo gezegd, zo gedaan a szót tett követte
(#szólás#) borgen brengt zorgen az adósság gonddal jár
(szólás) honger is de beste kok az éhség a legjobb szakács
(#szólás#) heden ik, morgen gij ma nekem, holnap neked
(szólás) alle begin is moeilijk minden kezdet nehéz
(#szólás#) onkruid vergaat niet rossz pénz nem vész el
(#szólás#) wie zwijgt, stemt toe a hallgatás beleegyezés
(#szólás#) je weet 't maar nooit az ember sohasem tudhatja
(#szólás#) één gek maakt honderd egy bolond százat csinál
(#szólás#) geen rook zonder vuur nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél
(#szólás#) ongelukkig in het spel aki szerencsés a kártyában, szerencsétlen a szerelemben
(#szólás#) uitstel is geen afstel ami késik, nem múlik
(#szólás#) wie zijn billen brandt ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát
(#szólás#) oost, west, thuis best mindenhol jó, de legjobb otthon
(#szólás#) vergissen is menselijk tévedni emberi dolog
(#szólás#) genoeg is meer dan veel legjobb az arany középút
(szólásmondás) [de] spreuk ($-en$) mondás
(#szólás#) het geeft hem te denken szeget út a fejébe
(#szólás#) zo arm als een kerkmuis szegény mint a templom egere
(#szólás#) hij zet het hem betaald visszaadja a kölcsönt
(#szólás#) goede raad is goud waard a jó tanács aranyat ér
(#szólás#) water naar de zee dragen vizet hord a Dunába
(#szólás#) gelegenheid maakt de dief alkalom szüli a tolvajt
(#szólás#) de tijd heelt alle wonden az idő begyógyít minden sebet
az idő begyógyítja a sebeket
(#szólás#) na regen komt zonneschijn borúra derű
(#szólás#) hij maakt dat hij wegkomt elhordja az irháját
(#szólás#) dat is een andere kwestie ez más lapra tartozik
(#szólás#) hij heeft hem beetgenomen falhoz állította
(#szólás#) tussen wal en schip raken két szék közül a pad alá esik
(#szólás#) aan een open deur kloppen tárt kapukat dönget
(#szólás#) wat gebeurd is, is gebeurd ami megtörtént, megtörtént
(#szólás#) de gekken krijgen de kaart bolondé a szerencse
(#szólás#) dat is koren op zijn molen ez az ő malmára hajtja a vizet
malmára hajtja a vizet
(#szólás#) de spijker op de kop slaan fején találja a szöget
(#szólás#) Gods molens malen langzaam isten malmai lassan őrölnek (de biztosan)
(szólás) om de hete brij heen draaien kerülgeti a forró kását
(#szólás#) de ene hand wast de andere kéz kezet mos
(szólás) zoet gedronken, zuur betaald édes mámor, keserű ébredés
(#szólás#) het geluk helpt de dapperen a szerencse a bátrak jutalma
(#szólás#) elk diertje zijn pleziertje ahány cica, annyi bunda
mindenkinek megvan a maga bogara
(szólás) haastige spoed is zelden goed lassan járj, tovább érsz
(#szólás#) elke vergelijking gaat mank minden hasonlat sántít
(#szólás#) ieder is zichzelf het naast minden szentnek maga felé hajlik a keze
(#szólás#) volle maag denkt niet graag teli has, üres fej
(#szólás#) een storm in een glas water vihar egy pohár vízben
(#szólás#) het doel heiligt de middelen a cél szentesíti az eszközt
(#szólás#) tijd gewonnen, veel gewonnen aki időt nyer, életet nyer
(#szólás#) appels met peren vergelijken almát a körtéhez hasonlítja
(#szólás#) gelijk het werk, zo het loon amilyen a munka, olyan a fizetség
(#szólás#) daar kun je lang op wachten! azt lesheted!
(#szólás#) het heeft niets te betekenen ez nem játszik szerepet
(#szólás#) gedane zaken nemen geen keer késő bánat ebgondolat
(#szólás#) een ongeluk komt nooit alleen a baj nem jár egyedül
(#szólás#) ik verwed er mijn hoofd onder a fejemet teszem rá
(#szólás#) goede wijn behoeft geen krans a jó bornak nem kell cégér
(#szólás#) grote vissen scheuren het net a kis tolvajokat megfogják , a nagyokat futni hagyják
(#szólás#) zoveel hoofden, zoveel zinnen ahány ház, annyi szokás
(#szólás#) wie a zegt, moet ook b zeggen aki a-t mond, mondjon b-t is
(#szólás#) wie niet waagt, die niet wint aki mer, az nyer
(#szólás#) zijn hart ligt hem op de tong ami a szívemen az a számon
(#szólás#) gezondheid is een grote schat az egészségünk a legnagyobb kincs
(szólás) verloren tijd komt nooit weerom az elveszett idő soha nem tér vissza
(#szólás#) van de regen in de drop komen cseberből vederbe kerül
(#szólás#) dat is mosterd na de maaltijd eső után köpönyeg
(#szólás#) ik heb een hekel aan die vent ez a fickó a begyemben van
(szólás/tréf.) ondank is 's werelds loon jótett helyébe jót ne várj
(#szólás#) heden geëerd, morgen verneerd ma fent, holnap lent
(#szólás#) gedeelde smart is halve smart megosztott bánat fél bánat
(#szólás#) hij wil open deuren intrappen nyitott kapukat dönget
(#szólás#) hij trok aan het kortste eind rövidebbet húzta
(#szólás#) hij is zo mager als brandhout sovány mint a paszulykaró
(szólás) Gods wegen zijn ondoorgrondelijk Isten útjai kifürkészhetetlenek

Zoeken in het uitgebreide woordenboek :

Geen trefwoord gevonden.


Heeft u een verkeerde vertaling en/of tikfout gevonden in het woordenboek? Wij verzoeken u de fout aan de redacteurs van het woordenboek te melden. Klik met de rechter muistoets op het gekozen artikel, gebruik makend van het keuzemenu Javítás / Verbeteren. Indien dit niet functioneert (omdat u bijvoorbeeld een oudere navigator heeft, of JavaScript niet is toegelaten), klik dan hier om de correctie mogelijk te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp in de verbetering van het woordenboek!