[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 különböző kifejezést találtam:

finom cheesy (Javítás)
choice (Javítás)
classy (Javítás)
crackerjack (Javítás)
dainty (Javítás)
delicate (Javítás)
delicious (Javítás)
discerning (Javítás)
elegant (Javítás)
fine (Javítás)
genteel (Javítás)
gentle (Javítás)
light (Javítás)
lovely (Javítás)
mellow (Javítás)
nice (Javítás)
rich (Javítás)
silky (Javítás)
smooth (Javítás)
soft (Javítás)
subtle (Javítás)
tenuous (Javítás)
toothsome (Javítás)
finomra fine (Javítás)
finomít to fine (Javítás)
to fine down (Javítás)
to raffinate (Javítás)
to refine (Javítás)
finomság daintiness (Javítás)
delicacy (Javítás)
elegance (Javítás)
gentility (Javítás)
gentleness (Javítás)
lightness (Javítás)
subtlety (Javítás)
finom úr tip-topper (Javítás)
nem finom broad (Javítás)
finomkodó genteel (Javítás)
mealy-mouthed (Javítás)
namby-pamby (Javítás)
pretty-pretty (Javítás)
prissy (Javítás)
finomítás refinement (Javítás)
kifinomít to humanize (Javítás)
to polish (Javítás)
to rarefy (Javítás)
to sublimate (Javítás)
finom elme delicate wit (Javítás)
finomított fine (Javítás)
refined (Javítás)
kifinomult refined (Javítás)
sophisticated (Javítás)
finomkodik to mince (Javítás)
finom falat choice morsel (Javítás)
daintiness (Javítás)
dainty morsel (Javítás)
finom humor delicate wit (Javítás)
csipkefinom lacy (Javítás)
finomítvány raffinate (Javítás)
finom modor refinement (Javítás)
urbanity (Javítás)
extra finom super (Javítás)
finomítatlan crude (Javítás)
olajfinomító oil refinery (Javítás)
petroleum refinery (Javítás)
finom modorú urbane (Javítás)
finom vonások delicate features (Javítás)
finom részlet nicety (Javítás)
kifinomultság refinement (Javítás)
finom fogazás serrulation (Javítás)
finom fajansz white ware (Javítás)
finom fémmunka filigree (Javítás)
középfinom áru middlings (Javítás)
finom árnyalat nicety (Javítás)
finommechanika precision mechanics (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

25 különböző kifejezést találtam:

finoman deliciously (Javítás)
subtly (Javítás)
finomít fine-draw (Javítás)
refine (Javítás)
finom él feather-edge (Javítás)
finomság fineness (Javítás)
granularity (Javítás)
tenuity (Javítás)
tenuousness (Javítás)
finomító refiner (Javítás)
refinery (Javítás)
kifinomít subtilize (Javítás)
finomító salt-works (Javítás)
extrafinom superfine (Javítás)
finom írólap bond-paper (Javítás)
kifinomított fine-drawn (Javítás)
milyen finom how fine (Javítás)
finom(ított) refined (Javítás)
finomítatlan unrefined (Javítás)
finomszemcsés close grained (Javítás)
close-grained (Javítás)
small grained (Javítás)
cukorfinomító sugar-refinery (Javítás)
finombeállítás fine adjustment (Javítás)
túlfinomultság overrefinement (Javítás)

Javítás ki