[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

85 különböző kifejezést találtam:

léha dissolute (Javítás)
frivolous (Javítás)
lewd (Javítás)
light (Javítás)
raffish (Javítás)
vacuous (Javítás)
lehány to dump (Javítás)
to dump down (Javítás)
lehagy to outdistance (Javítás)
to outpace (Javítás)
to outrun, outran, outrun (Javítás)
to outstrip (Javítás)
lehánt to peel (Javítás)
to pill (Javítás)
to shell (Javítás)
to shuck (Javítás)
to strip (Javítás)
lehajt to turn down (Javítás)
lehajló dipping (Javítás)
léhaság levity (Javítás)
lewdness (Javítás)
lightness (Javítás)
vacuousness (Javítás)
lehajol to bend down (Javítás)
to bend, bent (Javítás)
to stoop (Javítás)
leharap to bite off (Javítás)
to nibble (Javítás)
to snap off (Javítás)
lehasít to chop off (Javítás)
to exfoliate (Javítás)
to notch off (Javítás)
to sliver (Javítás)
to split off (Javítás)
lehasad to exfoliate (Javítás)
to sliver (Javítás)
to splinter off (Javítás)
to split off (Javítás)
lehámoz to hull (Javítás)
to husk (Javítás)
to pare (Javítás)
to strip (Javítás)
lehámlás exfoliation (Javítás)
scaling (Javítás)
lehangol it gives me the blues (Javítás)
to cast down (Javítás)
to deject (Javítás)
to disconcert (Javítás)
to distress (Javítás)
to get sy down (Javítás)
to hip (Javítás)
to hump (Javítás)
to unman (Javítás)
lehajlás stoop (Javítás)
lehántás stripping (Javítás)
lehajlik to bend down (Javítás)
to fold down (Javítás)
lehámlik to exfoliate (Javítás)
to peel (Javítás)
to peel off (Javítás)
to scale off (Javítás)
to spal (Javítás)
lehántol to husk (Javítás)
lehalkít to lower (Javítás)
to soften (Javítás)
to turn down (Javítás)
lehangolt dejected (Javítás)
depressed (Javítás)
disconcerted (Javítás)
distressed (Javítás)
downcast (Javítás)
downhearted (Javítás)
have the hip (Javítás)
have the hump (Javítás)
low (Javítás)
overcast (Javítás)
to be in low spirits (Javítás)
lehangoló depressing (Javítás)
depressive (Javítás)
disconcerting (Javítás)
dismal (Javítás)
distressing (Javítás)
lehántolt peeled (Javítás)
lehámozás scaling (Javítás)
stripping (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

15 különböző kifejezést találtam:

léha light-minded (Javítás)
lehagy outmarch (Javítás)
outpace (Javítás)
lehajol bend down (Javítás)
leharap bite off (Javítás)
snap off (Javítás)
lehamuz blem (Javítás)
belehal die of (Javítás)
lehasad splinter off (Javítás)
lehasít split off (Javítás)
lehangol cast down (Javítás)
deject (Javítás)
lehántol decorticate (Javítás)
lehámlik exfoliate (Javítás)
scale off (Javítás)

Javítás ki