[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

53 verschillende trefwoorden gevonden:

mondás (szólásmondás) [de] spreuk ($-en$)
(kijelentés) [de] uitspraak ($-spraken$)
bemondás [de] aanzegging
elmondás het vertellen
kimondás [het] zeggen waar het op staat
lemondás vrijwillig ontslag
aftreding
(hivatalról) abdicatie
felmondás wederopzegging
[de] opzegging ($-en$)
közmondás [het] spreekwoord ($-en$)
[de] spreuk ($-en$)
felmondási [bn] opzeggings-
igazmondás [de] waarheidsliefde
[de] openhartigheid
mondaszerű [bn.] legendarisch
uit de sage(n)
közmondásos spreekwoordelijk
ellentmondás [de] strijdigheid ($-heden$)
[de] tegenspraak
[de] tegenstrijdigheid ($-heden$)
elmés mondás [de] zinspreuk ($-en$)
nagyotmondás sterke verhalen vertellen
szólásmondás gezegde
spreekwoord
tollbamondás [het] dictee ($-s$)
rádióbemondás omroepbericht
ellentmondásos [bn.] antagonistisch
felmondási idő termijn van opzegging
[de] opzeggingstermijn ($-en$)
(elbocsátásnál) ontslagtermijn
felmondási jog ontslagrecht
mit nem mondasz! Je meent het!
rendelés lemondás backorder ($-s$)
(törlés) [de] annulatie ($-s$)
felmondási időszak opzeggingstermijn
ontslagtermijn
felmondási záradék annulatieclausule
felmondási határidő opzeggingstermijn
mondaszerű királynö een legendarische koningin
een koningin uit de sage
beadja a felmondását zijn ontslag indienen
nem tűr ellentmondást geen tegenspraak duldend
egy hónapos felmondással met een maand opzegging
ellentmondásokba keveredik in tegenspraak met zichzelf zijn
zichzelf tegenspreken
ellentmondást nem tűrő hangon met een stem
die geen tegenspraak duldt
negyedéves felmondási határidő een opzegtermijn van drie maanden
egy éves felmondási határidővel met een opzeggingstermijn van één jaar
negyedéves felmondási határidővel met een opzegtermijn van drie maanden
három hónapos felmondási határidővel met een opzeggingstermijn van drie maanden
lemondás hiányában számítok a megjelenésére zonder tegenbericht reken ik op uw komst

Zoeken in het uitgebreide woordenboek :

Geen trefwoord gevonden.


Heeft u een verkeerde vertaling en/of tikfout gevonden in het woordenboek? Wij verzoeken u de fout aan de redacteurs van het woordenboek te melden. Klik met de rechter muistoets op het gekozen artikel, gebruik makend van het keuzemenu Javítás / Verbeteren. Indien dit niet functioneert (omdat u bijvoorbeeld een oudere navigator heeft, of JavaScript niet is toegelaten), klik dan hier om de correctie mogelijk te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp in de verbetering van het woordenboek!