[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

45 different matching expressions found:

társaság association
bevy
bunch
club
companionship
company
corporation
crowd
fellowship
nest
number
party
set
tribe
társasági social
női társaság bevy
társasági tőke joint capital
rossz társaság low company
társaságba jár to go out
to mix in society
társaságkedvelő companionable
sociable
baráti társaság fellowship
fraternity
társasági ember man about town
előkelő társaság high life
társasági vagyon joint stock
önsegítő társaság service club
társaságba jár to keep good company
társaságban forog to mix in society
társaságból kizár to ostracize
társaságot kedvelő convivial
gregarious
outgoing
félvilági társaság demimonde
társasági alaptőke joint capital
társaságból kiutál to ostracize
kereskedelmi társaság partnership
keveset jár társaságba to see very little company
kerüli a rossz társaságot to shun evil company
rossz társaságba keveredik to get into bad company
társaság alapítási költségei preliminary expenses of a company
londoni külvárosiak társasága cockneydom
korlátolt felelősségű társaság corporation
limited liability company

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

társaság caboodle
covey
vidám társaság boon companions
baráti társaság companionship
társasági ember man of fashion
társaságkedvelö outgoing
társaságba jár keep good company
zártkörű társaság private company
az egész társaság the whole caboodle
társaság; vállalat company
ő a társaság lelke he's the life of the party
biztosító társaság insurance company
társasági szerződés deed of association
elköszön a társaságtól make one's bow to the company
keveset jár társaságba see very little company
csatlakozik a társasághoz make one of the party
közhasznú társaság (kht.) public company
rossz társaságba keveredik get into bad company
lehűti a társaság jókedvét put a damper on a party
korlátolt felelősségű társaság limited company
belépés [társaságba], csatlakozás (vmhez); felvétel [tagként] affiliation

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!