[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

37 different matching expressions found:

ígér to bid, bade, bidden
to bid, bid
to covenant
to promise
ígéret assurance
engagement
faith
pledge
promise
resolution
undertaking
word
igeragozás conjugation
sokat ígérő hopeful
likely
szentül ígér to vow
jónak ígérkezik it augurs well
ígéretet megszeg to break a resolution
to break an engagement
a legtöbbet ígérő the highest bidder
nem sok jót ígérő unlikely
többet ígér vkinél to bid more than sy
to offer more than sy
to outbid sy
to overbid sy
megtartja ígéretét to keep faith with sy
teljesít (ígéretet) to keep, kept
felold (ígéret alól) to disengage
to make free
to set free
visszavon (ígéretet) to go back on
to go back upon
megtartja az ígéretét to keep up a resolution
ígéretekkel áltat vkit to beguile sy with promises
visszaszívás (ígéreté) withdrawal
ígéretekkel hiteget vkit to beguile sy with promises
házassági ígéret megszegése breach of promise

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

ígérő promissory
igéretes promising
ígérvény promissory note
igér; igéret promise
nem sokat ígérő unpromising
az ígéret földje the land of promise
the promised land
teljesít(ígéretet) fulfilling
ígéretes a jövőre nézve bid fair
fogadalom, igéret; megfogad pledge
nem sokat igérö, nem biztató unpromising
többet tesz mint amennyit igért do better than one's word
beváltja a hozzá fűzött ígéretét/megállja a helyét come through

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!