[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

72 different matching expressions found:

throw alternáló mozgás
csuszamlás
dobás
erőfeszítés
hajítás
kimozdulás
kockavetés
vetés
váltakozó mozgás
throw-in partdobás
throwing dobó
throw rug ágyelő
ágyelő-szőnyeg
összekötőszőnyeg
throwaway eldobható
mellékesen odavetett
reklámcédula
szórólap
throwback atavisztikus visszaütés
elmaradt személy
hátravetés
kihúzás
maradi személy
primitivizmus
visszafajzás
to throw at feléje dob
megdob
nekidob
to throw in bedob
hozzájárul
közbevet
ráadásul ad
to throw on magára kap
magára hány
rádob
ráönt
to throw up felad
feldob
gyorsan felépít
kihány
kiokád
lemond
discus throw diszkoszvetés
hammer throw kalapácsvetés
to throw off eldob
kidob
ledob
leráz
megszabadul
rögtönöz
to throw out elejt
elutasít
elvet
kibocsát
kidob
kivet a kerékvágásból
leszavaz
megzavar
odavet
épít (épületszárnyat)
flame-thrower lángszóró
javelin throw gerelyhajítás
stone's throw kőhajítás
kőhajításnyi távolság
throw of dice kockavetés
to throw away eldob
elszalaszt
eltékozol
elvet
kidob
to throw back félretol
késleltet

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

throw dob
thrown dobott
lásd: 'throw'
thrower dobó
throw at hozzádobni
throw in bedob
throw on rádob
throw to hozzádobni
throw up feldob
(ki)hány, okád
throw-in bedobás
throwing dobás
to throw dobni
throw off ledob
throw out kidob
throw-off vadászat kezdete
throwster selyemfonó
throw away eldob
throw back visszadob
throw into bedob
throw open kitár
throw over cserbenhagy
throw-away eldobható
throw-back visszaesés
throw-outs hulladék
throw a fit (ideg)rohamot kap
throw about szétdobál
thrown down ledob

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!