[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

set-up berendezés
bunda
elrendezés
felépítés
rendszer
szerkezet
tartás
testalkat
testtartás
összeállítás
to set up alapít
cikket kiszed
elindít
elkezd
ellát
emel
felsegít
felszerel
felállít
felépít
helyrehoz
létesít
megkezd
megsegít
szervez
állít
to set upon hozzáfog
rátámad
ráuszít
to set up as kiadja magát vminek
önálló üzletet nyit
to set up shop boltot nyit
to be set upon sg fáj a foga vmire
to be well set up jó alakú
jó felépítésű
to set sg upright felegyenesít vmit
függőlegesre állít vmit
to set up a clamour nagy lármát csap
to set up for oneself önállósítja magát
önálló üzletet nyit
to set up in business önállósítja magát
önálló üzletet nyit

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

set up felszerel
set-up felállás
set upon hozzáfog
set up 1. létre hoz, megalapit
set up 2. felállit (csúcsot)
be well set up jó alakú
set up a clamour nagy lármát csap
apple-cart up set keresztülhúzza a számítását
set up for oneself önállósítja magát
set up in business üzletet nyit

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!