[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

91 different matching expressions found:

rig berendezés
felszerelés
fúrótorony
fúróállvány
kötélzet
külső megjelenés
szerelés
árbocozat
öltözet
right alkalmas
azonnal
becsületes
egyenes
egyenesen
egészen
helyes
helyesen
helyénvaló
igazi
igazság
igazságos
igazságosság
igazán
illetékesség
illő
jobb
jobb oldal
jobbra
jog
jogos
jogosan
jogosság
juss
jól
kívánatos
megfelelő
megfelelően
mindjárt
méltányosság
nagyon
pont
pontosan
rendes
tulajdonjog
rigid hajthatatlan
merev
rideg
szigorú
rigor hajthatatlanság
kérlelhetetlenség
merevség
szigor
szigorúság
zordság
rigger repülőgép-szerelő
vitorlamű-mester
állványozó
rigour hajthatatlanság
kérlelhetetlenség
merevség
szigor
szigorúság
zordság
to rig felszerel
felárbocoz
kötélzettel ellát
oil rig olajfúró sziget
rigging berendezés
kötélzet
vitorlázat
árbocozat
rightly helyesen
jogosan
méltán
rigidly hajthatatlanul
mereven
ridegen
szigorúan
by right jog szerint
jogosan
rightful igazságos
jogos
kijáró
megillető
törvényes
rightist jobboldali (politikailag)
rigidity hajthatatlanság
merevség
ridegség
szigorúság

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

right jobb, jobbra; helyes; jog
rigid szilárd
rig up kiöltöztet
rights jogok
oil rig olajfúró torony
oil-rig fúrótorony
rig out felszerel
rig-out szerelés
right-o helyes!

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!