[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

to stock aggyal ellát (puskát)
bevet (földet)
felszerel
kalodába zár
raktáron tart
áruval ellát
to stockpile készletet felhalmoz
készletez
tárol
to take stock leltároz
to keep in stock raktáron tart
to stock up on sg felszereli magát vmivel
ellátja magát vmivel
to be on the stocks munkában van
to take stock of sg felmér
áttekint
felbecsül
szemügyre vesz
to take no stock in sy nem sokat törődik vele
to make a laughing-stock of sy nevetségessé tesz vkit
kigúnyol vkit

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!