[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

29 different matching expressions found:

shy bátortalan
dobás
félénk
hajítás
ijedős
kitörés
kísérlet
megbokrosodás
szemérmes
szégyenlős
tartózkodó
shyly félénken
szemérmesen
szégyenlősen
tartózkodóan
to shy dob
hajít
megbokrosodik
megijed
vet
visszaretten
shyness félénkség
szemérmesség
tartózkodás
visszahúzódás
shyster zugprókátor
i'm shy three quid három fontom bánja
to fight shy of sg kitér vmi elől
húzódozik vmitől

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

shy félénk, szégyenlös
shyer félénkebb
shyest legfélénkebb
shylock uzsoras
once bitten twice shy "akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél"

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!