[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

49 different matching expressions found:

pile bolyhosság
cölöp
halom
karó
köteg
máglya
nagy vagyon
nagy épület
nyaláb
rakás
szárazelem
épületcsoport
to pile besulykol
cölöpöz
felhalmoz
felhalmozódik
halmoz
megrak
junk pile ócskavas-halom
piledriver cölöpverőkos
cölöpverőgép
erősen bukdácsoló hajó
erős rúgás
megsemmisítő ütés
to pile on felhalmoz
megrak
rárak
to pile up egymásba ütközik
egymásra rak
felhalmoz
felhalmozódik
felszaporodik
feltornyoz
halmoz
megfeneklik
megrak
zátonyra fut
összegyűjt
összegyűlik
atomic pile atommáglya
to pile out kiözönlik
to pile it on nagyzol
túloz
a pile of sand egy bucka homok
egy kupac homok
egy rakás homok
interlocking pile szádcölöp
thermoelectric pile termoelem
to pile on the agony halmozza a fájó részleteket

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

pile halom, kupac
piles aranyér
pile on felhalmoz
pile up (fel)halmoz
pile-up tömegkarambol
pile out kiözönlik
pilewort salátaboglárka
pile it on túloz
pile-driver cölöpverő gép
pile-dwelling cölöpépítmény
make one's pile megszedi magát
compost pile (növ) komposztkazal (növ)
turning (the compost pile) (növ) forgatás (pl. komposzt halomé) (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!