[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

center centrum
központ
középcsatár
to center központosít
középpontba állít
középre ad
összpontosít
centerline középvonal
tengely
tengelyvonal
úttengely
centerpiece asztaldísz
city center belváros
self-centered egocentrikus
önző
önközéppontú
center forward középcsatár
center half back középfedezet
center of gravity súlypont

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

center közép
közép, a közepe; központ
centered központosított, központosítva
dead-center holtpont
music center hi-fi szett
storm-center viharsarok
health center orvosi rendelő
signal center híradóközpont
fitness center szabadidő központ <sportolási lehetőséggel>
shopping center üzletközpont
the very center a kellős közepe
reception center menekülttábor
at the very center a kellős közepén
mental health center elmegyógyintézet
centrefold (US centerfold) magazin közepén kihajtható kép, poszter

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!