[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

central központi
központ
közép-
telefonközpont
centrally központilag
to centralize centralizál
központosít
központosul
central europe közép-európa
centralization központosítás
centralizáció
central heating központi fűtés
central reservation központi sávelosztó

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

centralize központosít
central island járdasziget
central reserve elválasztó sáv
central heating (növ) központi fűtés (növ)
central processor unit központi számolóegység
central institute of physics központi fizikai kutató intézet (kfki)
Central Consultancy Register (EU) Központi Tanácsadói Nyilvántartás (EU)
Central Consultancy Register (CCR) (PHARE) Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. (P

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!