[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

49 different matching expressions found:

mart kereskedelmi központ
kereskedés
nyest
piactér
télire besózott hús
vágómarha
árverési csarnok
üzlet
martyr mártír
vértanú
martial hadi
harci
harcias
katonás
martian mars-
marsbeli
marsi
marslakó
martini martini
to mart ad-vesz
kereskedik
vásároz
üzletel
food mart nagyméretű élelmiszerüzlet
élelmiszerüzlet
martyrdom mártíromság
vértanúság
vértanúhalál
to martyr halálra kínoz
megöl
martial law hadijog
rögtönítélő bíráskodás
statárium
to martyrize agyonkínoz
vértanúhalállal megöl
vértanút csinál vkiből
martial music katonazene
to court-martial hadbíróság elé állít
haditörvényszék elé állít
st. martin's evil iszákosság
részegesség
to be a martyr to sg szenvedő áldozata vminek
to be court-martialled hadbíróság elé állítják
haditörvényszék elé állítják
drum-head court-martial rögtönzött hadbíróság
rögtönzött haditanács
rögtönzött haditörvényszék
to be tried by court-martial hadbíróság elé állítják
haditörvényszék elé állítják

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

marten nyest
martin házifecske
martial katonás; katonai, hadi
martinet túl szigorú
martyrize agyonkínoz
pine marten vad kecske
sand-martin parti fecske
all my eye (and betty martin) badarság/képtelenség/link duma/szamárság

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!