[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

settlement egyezség
elintézés
elszámolás
gyarmat
hozomány
kiegyenlítés
letelepedés
megállapodás
rendezés
süppedés
talajsüllyedés
tartásdíj
telep
település
ülepedés
penal settlement fegyenctelep

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

settlement (el-, le-)rendezés, kiegyenlités
penal settlement büntetőtelep
marriage settlement házassági szerződés
settlement of disputes (EU) vitás kérdések rendezése (EU)
settlement of disputes (PHARE) vitás kérdések rendezése (PHARE)
Settlement of the Magyars in Hungary honfoglalás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!