[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

contest küzdelem
mérkőzés
verseny
vita
contestant küzdő
peres fél
versenyző
versenytárs
to contest elvitat
harcol
kétségbe von
küzd
megtámad
verseng
veszekszik
vitat
vitatkozik
beauty contest szépségverseny
to contest a seat képviselőjelöltként fellép

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

talent contest """ki mit tud"""
international contest világverseny

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!