[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

49 different matching expressions found:

stud csap
díszgomb
faoszlop
inggomb
kézelőgomb
ménes
méntelep
patent
pecek
szegecs
szobamagasság
versenyistálló
study dolgozószoba
etűd
tanulmány
tanulás
tudományág
studio műterem
stúdió
student diák
hallgató
to stud díszít
szegekkel kiver
veretez
studious igyekvő
kiszámított
megfontolt
szorgalmas
szorgalmasan tanuló
tanulmányokat folytató
to study betanul
tanul
tanulmányoz
tanulmányokat folytat
vizsgál
study-aid segédlet
press-stud patent
studiously hangsúlyozottan
szorgalmasan
studio flat műteremlakás
arts student bölcsész
bölcsészhallgató
nature study természetrajz
studio couch rekamié
black studies negrológia
negrilisztika
medical student orvostanhallgató
studio apartment műteremlakás
student's canteen diákmenza

Searching the extension dictionary:

33 different matching expressions found:

stud gomb
rúd
versenyló
study tanul(mányoz)
tanulmányoz
vizsgálat
tanul;tanulmány (irott);dolgozószoba
student tanuló
diák, hallgató
studied mesterkélt
studies tanulmány (-t folytat)
to study tanulmányozni
tanulni
case study esettanulmány
case-study esettanulmány
collar-stud inggomb
law student joghallgató
studentship diákság
fellow student diáktárs
fellow-student tanulótárs
student hostel kollégium
studies (PHARE) tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)
computer studies számítástechnika
exchange student cserediák
in a brown study magába mélyedve
elgondolkozva
feasibility study megvalósíthatósági tanulmány
hostel / student - kollégium
student / fellow - diáktárs
university student egyetemi hallgató
studded leather armor (szegecsekkel) kivert bőrpáncél
correspondence student levelező hallgató
reduction for students diákkedvezmény

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!