[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

Een trefwoord gevonden:

(szólás) eromheen draaien als een kat om de hete brij kerülgeti, mint macska a forró kását

Zoeken in het uitgebreide woordenboek :

Geen trefwoord gevonden.


Heeft u een verkeerde vertaling en/of tikfout gevonden in het woordenboek? Wij verzoeken u de fout aan de redacteurs van het woordenboek te melden. Klik met de rechter muistoets op het gekozen artikel, gebruik makend van het keuzemenu Javítás / Verbeteren. Indien dit niet functioneert (omdat u bijvoorbeeld een oudere navigator heeft, of JavaScript niet is toegelaten), klik dan hier om de correctie mogelijk te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp in de verbetering van het woordenboek!