[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 verschillende trefwoorden gevonden:

uitspraak bírói határozat
bírói ítélet
egyeztető bírósági határozat
választottbírósági ítélet
arbitrale uitspraak válaszottbírósági ítélet
voorlopige uitspraak közbeszóló határozat
(#nyelvt.#) uitspraak ejtés
rechterlijke uitspraak igazságszolgáltatás
télethirdetés
törvényhozás
törvénykezés
precies naar de uitspraak pontosan kiejtés szerint
(#nyelvt.#) [de] uitspraak kiejtés
de uitspraak van een vonnis ítélethirdetés
scheidsrechterlijke uitspraak a döntőbíróság ítélete
egyeztető bírósági határozat
választott bíróság ítélete
választott bírósági döntés
választott bírósági ítélet
választottbírósági ítélet
over een klacht uitspraak doen keresetről ítélkezik
de scheidsrechterlijke uitspraak válóperes ítélet
(kijelentés) [de] uitspraak ($-spraken$) mondás
(#jog.#) over de zaak wordt uitspraak gedaan az ügyben ítéletet hoznak
[het] accent (eigenaardige persoonlijke of regionale uitspraakwijze) akcentus

Zoeken in het uitgebreide woordenboek :

Geen trefwoord gevonden.


Heeft u een verkeerde vertaling en/of tikfout gevonden in het woordenboek? Wij verzoeken u de fout aan de redacteurs van het woordenboek te melden. Klik met de rechter muistoets op het gekozen artikel, gebruik makend van het keuzemenu Javítás / Verbeteren. Indien dit niet functioneert (omdat u bijvoorbeeld een oudere navigator heeft, of JavaScript niet is toegelaten), klik dan hier om de correctie mogelijk te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp in de verbetering van het woordenboek!