[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

76 különböző kifejezést találtam:

anyag material
matter
stuff
substance
substrate
substratum, substrata
theme
anyagi corporeal
financial
material
substantial
substantive
anyagias material
materialistic
sordid
wordly
worldly
anyagiak wherewithal
élő anyag living matter
holt anyag dead matter
anyagcsere metabolism
anyagi kár property damage
anyagi jog substantive law
anyagcsata war of resources
kémiai anyag chemical substance
anyagi jólét creature comforts
levált anyag exfoliation
anyagfeloldó hydropulper
anyagfelfutó inlet
kötöző anyag ligament
anyagi javak material essentials
material needs
resources
anyagi világ material world
oldott anyag solute
anyagtalanít to dematerialize
sugárzó anyag emitter
radiator
ízesítő anyag flavor
flavoring
flavour
anyagi gondok money worries
ritkító anyag rarefier
anyagbeszerző shopper
növényi anyag vegetable matter
erjesztő anyag ferment
ragacsos anyag goo
szedendő anyag matter
emittáló anyag radiator
anyagvizsgálat test
falépítő anyag walling
anyagias ember worldling
duzzasztó anyag bulking agent
kalcinált anyag calcinate
összesült anyag clinker
szennyező anyag contaminant
contamination
élettelen anyag dead matter
pikkelyes anyag exfoliation
kiosztott anyag handout
anyagigényesség material intensity
anyagi eszközök means
fagyasztó anyag refrigerant
teratogén anyag teratogen
dekorációs anyag bunting
bontó anyagcsere catabolism
anyagi viszonyok circumstances
kivezetett anyag educt
illatosító anyag flavor
anyagi támogatás subsidy
anyagilag becsap to trim
anyagellátó hajó victualler
fenolgyanta-anyag atlas
szennyező anyagok impurities
anyagfelhasználás input
az anyag és a bér the material and the making

Keresés a kibővített szótárban :

24 különböző kifejezést találtam:

anyagok materials
vegyi anyag chemical
anyagiasság money-grubbing
testi/anyagi corporeal
anyagelvűség materialism
hozott anyag own material
trikó(anyag) stockinet
stockinette
méreg(anyag) toxin
anyagfáradtság fatigue
anyagkifáradás fatigue of material
material fatigue
leég anyagilag go broke
semleges anyag inert material
anyagyilkosság matricide
anyag (kokain) poppy
kikészítő anyag finishing agent
hozott anyagból from own material
anyag, tartalom material
gyúlékony anyag tinderbox
anyagi, pénzügyi financial
bőr (mint anyag) leather
durva (pl. anyag) coarse
anyagilag leégett down and out

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!