[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

58 különböző kifejezést találtam:

action csata
cselekedet
cselekmény
cselekvés
hatás
járás
kereset
mechanika
mozgás
működés
per
szerkezet
tett
ténykedés
óramű
ütközet
arm action kartempó
high action magasra emelt lábakkal való járás
civil action polgári per
legal action kereset
per
action at law kereset
per
action-packed eseménydús
man of action tettek embere
to take action akcióba lép
cselekszik
intézkedik
action painting indulati foltfestészet
criminal action bűnvádi eljárás
everyday action mindennapi cselekvés
range of action működési terület
to be in action működik
üzemben van
rearguard action utóvédharc
sphere of action hatáskör
hatáskörzet
működési kör
no action will lie keresetnek nincs helye
non-hostile action nem harci cselekmény
to fight an action perben védekezik
to be out of action nem működik
to come into action működésbe lép
to put sg in action működésbe hoz vmit
to set sg in action működésbe hoz vmit
to bring into action működésbe hoz
munkába állít
to rouse sy to action tettre serkent vkit
to be killed in action hősi halált hal
csatában elesik
to galvanize into action tevékenységre serkent
hirtelen tevékenységre serkent
to take concerted action közös lépéseket tesz
castor action of front wheels első kerekek önbeállása
to bring an action against sy pert indít vki ellen
beperel vkit
to suit the action to the word megtartja a szavát
úgy cselekszik ahogy beszél

Keresés a kibővített szótárban :

27 különböző kifejezést találtam:

action tevékenység
intézkedés
lépés
action! felvétel indul!
actionable perelhető
hip action csípőmunka (latin-am. táncokban)
take action lép, cselekszik
direct action közvetlen cselekvés
reflex action reflexmozdulat
delayed-action időzített
mode of action hatásmechanizmus
action / take - cselekszik
lép
criminal action büntető eljárás
enter an action (jogi) keresetet indít
rouse to action tettre serkent
action for libel rágalmazási per
is out of action nem működik
bring into action működésbe hoz
springs of action a tett indítékai
sting into action cselekvésre kényszerit
swing into action akcióba lendül
action for damages kártérítési kereset
actionable conduct felróható magatartás
action / sting into - cselekvésre kényszerit
m.i.a. (missing in action) hiányzók
suit the action to the word "úgy cselekszik, ahogy beszél"

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!