[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 különböző kifejezést találtam:

character betű
jelleg
jellem
sajátság
személy
személyiség
characteristic jellemvonás
jellegzetesség
ismertetőjel
to characterize jellemez
characterization jellemzés
character training jellemformálás
arrow-headed characters ékírás
character without spot or stain hótiszta jellem
makulátlan jellem
szeplőtlen jellem

Keresés a kibővített szótárban :

31 különböző kifejezést találtam:

character karakter, jellem
characters jelek
characterize jellemez
character-set karakterkészlet
characterless jellemtelen
characterlist karakterlista
characteristic jellemző
dash character gondolatjel
main character főszereplő
character input karakter behozatal
characteristics jellemző
print character karakter kiírás
character buffer jeltároló
character device karakteres egység
character output karakter kimenet
character-clocks karakter-óra
out of character jellemes ember
össze nem egyezően
display character kiírás a standard output filera
characteristically jellemzően
to character device karakteres egységre
character set matrix karaktermátrix
bear a good character jó hírnévnek örvend
from character device karakteres egységről
nonprinting character nem nyomtatható jel
continuation character folytatásjel (+)
read keyboard character billentyűzet karakter olvasása
optical character reader optikai jelolvasó
graphic characters loaded a grafikus karakterek betöltve
line terminator character sor vége jel
box, line & special characters vonal, sor és speciális karakterek

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!