[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

37 különböző kifejezést találtam:

contract eljegyzés
megegyezés
szerződés
contracted kivonatos
összehúzott
összehúzódott
összezsugorodott
összevont
contractor szállító
vállalkozó
contracting szerződő
contraction lerövidítés
rövidítés
rövid összefoglalás
összehúzás
összevonás
összehúzódás
contractual szerződéses
szerződési
to contract felvesz
kap (betegséget)
megkap
megállapodást köt
szerződik
szerződést köt
vállal
összehúz
összehúzódik
összevon
nude contract visszteher nélküli szerződés
spot contract készáruügylet
breach of contract szerződésszegés
haulage contractor szállítmányozó
building contractor építési vállalkozó
charitable contract jótékony alapítványt tevő okirat
contraction of debts adósságcsinálás
to enter into a contract szerződést köt

Keresés a kibővített szótárban :

63 különböző kifejezést találtam:

contractor vállalkozó (eu)
kivitelező
contract 1. szerzödés
contract 2. (betegséget) elkap
contractile össszehúzódó
contract (EU) szerződés (EU)
contract form szerződési formanyomtatvány
contract time szerződés érvényességi ideje
open contract határidős szerződés
contract price szerződéses ár
sub-contractor alvállalkozó
contractor (EU) vállalkozó (EU)
make a contract szerződést köt
contract (PHARE) szerződés - A Phare meghatározása szerint (PHARE)
contract for sth vmire szerzödésileg vállalkozik
contracting party megrendelő (EU Phare)
contract form (EU) szerződési forma (EU)
contractor (PHARE) vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt. (PHARE)
by private contract szabadkézből
concession contract koncessziós szerződés
contract a marriage házasságot köt
contracting (PHARE) szerződéskötés (PHARE)
contracting officer szerződő tisztviselő (eu)
crop contract (növ) termelési szerződés (növ)
supply contract (EU) beszerzési szerződés (EU)
áruszállítói szerzdődés (EU)
contract form (PHARE) szerződési formanyomtatvány (PHARE)
contract time (PHARE) szerződés érvényességi ideje (PHARE)
contracting authority szerződő hatóság
enter into a contract szerződést köt
party to the contract szerződő fél
service contract (EU) szolgáltatási szerződés (EU)
violation of contract szerződésszegés
award a contract to sy szerződést odaítél vkinek
award of contract (EU) szerződés odaítélése (EU)
contract price (PHARE) szerződéses ár (PHARE)
lump sum contract (EU) átalánydíjas szerződés (EU)
sub-contractor (PHARE) alvállalkozó - Az a cég, magánszemély vagy konzorcium, amely a vállalkozó munkájának egy részét átvállalja. Az alvállalkozó teendői a vállalkozó ajánlatának részét képezi, ugyanakkor a megrendelő (Contracting Party) és az alvállalkozó között nem jön létre
framework contract (EU) keretszerződés (EU)
supply contract (PHARE) áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részé
contracting officer (EU) szerződő tisztviselő (EU)
service contract (PHARE) szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik
unit-price contract (EU) egységáras szerződés (EU)
contracting party (PHARE) (itt (PHARE)
lump sum contract (PHARE) átalánydíjas szerződés (PHARE)
Contracting Authority (EU) szerződő hatóság (EU)
framework contract (PHARE) keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu
proper law of the contract a szerződésre irányadó jog
sale and purchase contract adásvételi szerződés
contracting officer (PHARE) szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)
management contract (PHARE) vezetői szerződés (PHARE)
terminate the contract (EU) felbontja a szerződést (EU)
unit-price contract (PHARE) egységáras szerződés (PHARE)
contractual obligations (EU) szerződéses kötelezettség (EU)
government contracts (PHARE) állami szerződések, állami/közületi rendelések (PHARE)
terminating of contract (EU) szerződés felbontása (EU)
according to contract (PHARE) szerződésszerűen (PHARE)
contracting authority (PHARE) szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság. (PHARE)
terminating a contract (PHARE) szerződés felbontása (PHARE)
direct agreement contracts (EU) közvetlen megállapodásos szerződések (EU)
agency agreement/contract (PHARE) képviseleti/ügynöki megállapodás (PHARE)
(to) award a contract to sy (PHARE) szerződést odaítél v.kinek (PHARE)
(to) terminate the contract (PHARE) felbontja a szerződést (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!