[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

92 különböző kifejezést találtam:

to rig felszerel
felárbocoz
kötélzettel ellát
to right felegyenesít
felállít
helyreállít
igazol
kijavít
to rig up feldíszít
felszerel
felállít
kiöltöztet
tisztességtelenül befolyásol
összeszerel
to rig out felszerel
kiöltöztet
to put right helyes útra vezet
helyrehoz
helyreigazít
kijavít
kijózanít
megigazít
megjavít
rendbe hoz
rendbe tesz
to run a rig mókázik
tréfát űz
to set right helyes útra vezet
helyreigazít
helyrehoz
kijavít
kijózanít
megigazít
megjavít
rendbe hoz
rendbe tesz
to the right jobbra
to bear right jobbra tart
jobbra tér
to turn right jobbra kanyarodik
to be in right igaza van
jogosan cselekszik
to go right on egyenesen továbbmegy
ugyanúgy folytatja
he has right to joga van vmihez
to get sg right pontosan megért vmit
tisztáz vmit
to right oneself felegyenesedik
jó hírnevét visszaszerzi
to set to rights helyreigazít
kijavít
rendbe hoz
to waive a right jogot felad
to be about right nagyjából igaza van
to do right by sy korrektül bánik vkivel
keep to the right! jobbra tarts!
jobbra hajts!
to be in the right igaza van
jogosan cselekszik
to exercise a right jogot érvényesít
to put sg to rights rendbe hoz
kijavít
elrendez
helyreállít
to set sg to rights rendbe hoz
kijavít
elrendez
helyreállít
have the right to sg joga van vmihez
to turn to the right jobbra kanyarodik
jobbra fordul
to do the right thing helyesen jár el
becsületesen jár el
to assert one's rights ragaszkodik jogaihoz
to touch the right key helyes hangot üt meg
to assign a right to sy jogot átenged vkinek
jogot átruház vkire
to be on the right track jó úton jár
to strike the right note megtalálja a helyes hangot
jó hangot üt meg
to trespass on sy's rights jogait sérti vkinek
jogait bitorolja vkinek
tilosban jár
to work on the right lines helyes úton halad
jó irányban halad
to put sy on the right track helyes nyomra vezet vkit
to trespass upon sy's rights jogait sérti vkinek
jogait bitorolja vkinek
tilosban jár
to send sy to the right-about elzavar vkit
you've come to the right shop jó helyre jöttél
jó helyen kopogtatsz

Keresés a kibővített szótárban :

8 különböző kifejezést találtam:

put to rights rendbe hoz
set to rights elrendez
right to appeal fellebezési jog
right / to the - jobbra, jobb oldalt
bear to the right jobbra tér
keep to the right jobbra hajts
turn to the right jobbra kanyarodik
take a turn to the right jobbra fordul

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!