[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 különböző kifejezést találtam:

word adott szó
szó
ígéret
üzenet
words szöveg (dalé)
wordy bőbeszédű
szavakba foglalt
szóbeli
szóbő
terjengős
wordly anyagias
evilági
földi
világi
világias
to word megfogalmaz
szavakba foglal
in a word egyszóval
loan-word jövevényszó
kölcsönszó
root-word alapszó
gyökszó
tőszó
word-play szójáték
hard words haragos beszéd
high words haragos beszéd
indulatos szavak
right word helyes szó
helyes kifejezés
találó kifejezés
smear-word csúfnév
rágalom
swear-word káromkodás
szitok
word order szórend
wordlessly szó nélkül
szótlanul
to send word üzen
upon my word becsületszavamra
compound word összetett szó
oblique words burkolt célzások
burkolt szavak
homályos célzások
indirekt célzások
play on words szójáték
plighted word adott szó
profane words istentelen beszéd
káromkodás
word for word szó szerint
szóról szóra
word-for-word szó szerint
szóról-szóra
imitative word hangutánzó szó
in other words más szóval
word of honour becsületszó
word processor szövegszerkesztő
words fail me! nem találok szavakat!
words ran high a vita mindinkább elfajult
a vita mindinkább elmérgesedett
a vita mindinkább hevesebbé vált
battle of words szócsata
vita
word processing szövegszerkesztés
in so many words részletesen kifejezve
szóról szóra
részletesen
sparing of words szűkszavú
specialized word szakszó

Keresés a kibővített szótárban :

32 különböző kifejezést találtam:

the Word ige, isten igéje
az Ige
a Szentírás
code word jelszó
send word üzen
cross-word keresztrejtvény
entry-word címszó
exact word találó kifejezés
modal word módosítószó
multi-word több szavas
nonce-word alkalmi kifejezés
bandy words felesel
double-word dupla szó
in few words röviden
kevés szóval
odd word out kakukktojás
upon my word (becsület)szavamra
flow of words szóáradat
get a word in közbeszól
in other word más szóval
pick up words felszed, tanul szavakat
reserved word fenntartott szó
breaking words szótördelés
edge in a word pár szóhoz jut/pár szót közbe tud szólni mások beszédébe
in other words más szavakkal
mark my words! figyelj(en) a szavamra!
pledge my word becsületszavamra
coin a new word új szót alkot
eat one's words visszaszív/visszavon
visszaszivja amit mondott(szavakat)
mum's the word! egy szót se!
pszt!

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!