[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

80 különböző kifejezést találtam:

osztály category
class
department
form
grade
order
rate
rating
school
section
osztályoz to assort
to calendar
to categorise
to class
to classify
to distribute
to grade
to itemize
to label
to mark
to range
to rank
to staple
osztályzat grade
mark
rate
osztályozó picker
sorter
osztályozás assortment
classification
distribution
grading
labelling
rating
sizing
sorting
taxonomy
osztályharc class struggle
class war
osztálytárs classmate
osztályrész cup
lot
moiety
portion
share
osztályelső to top a class
osztályozott assorted
osztályérdek class interest
osztályterem classroom
első osztály first class
osztálykönyv grade book
register
osztályozható classifiable
első osztályú first-rate
top notch
osztályvezető manager
osztályozógép picker
osztályvizsga promotional examination
osztálymérnök section engineer
első osztályos first former
osztályozástan taxonomy
osztályozatlan ungraded
osztályellentét class conflict
ötös osztályzat first
kórházi osztály hospital ward
osztályozástani taxonomic
taxonomical
osztályba sorol to categorize
osztályos nővér ward sister
baleseti osztály casualty department
casualty ward
osztályon felüli high-class
plush
vagyonos osztály plutocracy
egyes osztályzat poor
unsatisfactory
weak
uralkodó osztály ruling class
köznemesi osztály gentry
osztályozó munkás picker

Keresés a kibővített szótárban :

20 különböző kifejezést találtam:

osztályoz classify
osztálytárs class-fellow
class-mate
classmates
osztályozás gradation
osztályelső top boy
osztályfőnök form master
első osztályú first rate
top-flight
osztályvezető head of department
Head of division
elsö osztályú rate / first -
osztályöntudat class consciousness
osztálynélküli classless
osztályozatlan unclassified
rossz osztályzat bad mark
osztálytalálkozó class reunion
osztályöntudatos class-conscious
osztályon felüli de luxe
tanszék; osztály department

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!