[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 különböző kifejezést találtam:

tevékenység activity
agency
function
game
pursuit
work
üzleti tevékenység business
térítői tevékenység proselytism
proselytization
tevékenységi központ ganglion, ganglia
tevékenységre serkent to galvanize into action
szerkesztői tevékenység editorship
tevékenységében gátol vkit to put a stopper on sy's activities
légi szállítású tevékenység airborne operations
hirtelen tevékenységre serkent to galvanize into action
tevékenységében akadályoz vkit to put a stopper on sy's activities
kerékkötője vki tevékenységének to put a stopper on sy's activities

Keresés a kibővített szótárban :

19 különböző kifejezést találtam:

tevékenység action
tevékenységek activities
lázas tevékenység burst of activity
szellemi tevékenység cerebration
összmotoros-tevékenység gross motor activity
fenntart egy tevékenységet ball / keep the - rolling
keep the ball rolling
roll / keep the ball -ing
pályázati tevékenység (EU) tendering operation (EU)
építési tevékenység (PHARE) construction activity (PHARE)
pályázati tevékenység (PHARE) tendering operation (PHARE)
regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még (PHARE) regional programme (PHARE)
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE) addendum to a Financing Memorandum (PHARE)
Európai Oktatási Alapítvány - Az Unió önálló intézménye. 1995-ben alapították a kötelező iskolás kort követő, a Phare-program keretében folyó oktatási tevékenység koordinálása és támogatása céljából. (PHARE) European Training Foundation (PHARE)
műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére. (PHARE) technical assistance (T.A.) (PHARE)
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE) programme (PHARE)
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE)
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHARE framework programmes (PHARE)
súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek köz priority sector (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!