[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 különböző kifejezést találtam:

vizsga examination
go
squeeze
test
vizsgál to analyse
to analyze
to audit
to examine
to search
to spy
to study
vizsgáló appraising
examination room
examining room
inquisitor
searcher
verifier
vizsgálat assay
audit
disquisition
enquiry
examination
inquiry
inspection
monitoring
quest
review
search
survey
test
trial
vizsgálás assay
vizsgadíj examination fee
vizsgaláz jitter
vizsgázik to sit for an examination
to take an exam
vizsgáztat to quiz
to test
vizsgálódva appraisingly
vizsgálódás disquisition
vizsgáztató interrogator
vizsgálódik to spy
vizsgálóbíró inquisitor
vizsgáztatás interrogation
vizsgálóbírói inquisitorial
vizsgafelelés oral test
vizsgafelelet oral test
vizsgára megy to go up for an exam
vizsgán elvág to pip
szóbeli vizsga oral test
quiz
vizsgakérdések oral test
félévi vizsgák terminal examinations
vizsgázni megy to sit for an exam
vizsgafelügyelő proctor
felvételi vizsga entrance examination
alapos vizsgálat inquisition
probe
orvosi vizsgálat medical examination
átmegy (vizsgán) to pass
túl van a vizsgán he is through his exam
vizsgálati fogoly prisoner
negyedévi vizsgák terminal examinations
leteszi a vizsgát to pass an exam
átvételi vizsgálat acceptance test
autóvezetői vizsga driving test
vizsgáló pillantás scan
alkalmassági vizsga aptitude test
monitoros vizsgálat monitoring
szigorú vizsgáztató poser

Keresés a kibővített szótárban :

30 különböző kifejezést találtam:

vizsga exam
vizsgál investigate
vizsgázó examinee
vizsgáló examiner
vizsgálat analysis
auditing
investigation
study
vizsgázik exam / take an -
sit for an examination
take an exam
take an examination
(meg)vizsgál examine
investigate
vizsgán átmegy exam / pass an -
vizsgadolgozat examination paper
átmegy vizsgán pass an exam
vizsgálat alatt under examination
vizsgán megbukik exam / fail an -
fail in an examination
vizsgázik vmiből exam / take an - in sth
megbukik vizsgán fail an exam
felvételi vizsga preliminary examination
alapos vizsgálat scrutiny
vizsgázik vmiböl take an exam in sth
meg nem vizsgált unexamined
tesztlapos vizsga multiple-choice test
vizsgára készülni read for an exam
ellenöriz; vizsgál check
kutat/vizsgál vmit to investigate on sg

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!