[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

pelt bőr
irha
megdobás
nyersbőr
pelting fösvény
nyomorúságos
rongyos
szűkmarkú
vacak
zuhogó
záporozó
értéktelen
to pelt dobál
eláraszt
megdobál
meghajigál
verdes (eső)
zuhog
at full pelt teljes iramban
to spell, spelt betűz
helyesen leír
jelent vmit
kiír
következménnyel jár
szótagol
értelme van

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

spelt betűzött
lásd: 'spell'
peltry szőrmeáru
spelter horgany
misspelt hibával írt
how is it spelt? hogyan írják?
spell , spelt , spelt 2. betüz

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!