[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

emelés elevation
erection
heave
hoist
lift
lifting
áremelés rise in prices
üzemelés run
vádemelés accusation
impeachment
felemelés exaltation
heave
lift
béremelés rise
súlyemelés weightlifting
trónra emelés enthronement
enthronization
fizetésemelés raise
rise
béremelést kér to ask for a rise
fizetésemelést kér to ask for a rise
törvényerőre emelés enactment
átemelés (teniszben) lob
vízkiemelés bödönökkel bailing
megemeléssel súlyt becsül to heft
fél hanggal magasabbra emelés rise of half a tone

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

soremelés line feed
line-feed
linefeed
felemelés raising
túlemelés superelevation
(fel)emelés elevation
fizetésemelés pay rise
payrise
rise / pay -
kiemelés tőlem italics mine
üzemelési költség running expenses
lökés (súlyemelés) clean and jerk
nyomás (súlyemelés) clean and jerk

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!