[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

5 different matching expressions found:

stand pitch
stand
standard normalized
standard
standardizálás standardization

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

standard egységesített
withstand
wash-stand
lásd: 'stand' stood
witness-stand
standard táncok ballroom dancing
standard dances
wash-hand stand
standard bemenet standard input
túlhajlás (standard táncokban) oversway
kiírás a standard output filera display character
lásd: 'understand' (2. 3. alak) understood
Pacific Standard Time rövidítése PST
lásd: 'misunderstand' (2. 3. alak) misunderstood
kiírás a standard kiegészitő file-ra auxiliary output
beolvasás a standard kiegészitő file-ról auxiliarry input
standard input eszköz állapotának lekérdezése check keyboard status
parkettlátás, helyezkedési képesség standard táncokban floorcraft
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!