[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 different matching expressions found:

shy bátortalan
dobás
félénk
hajítás
ijedős
kitörés
kísérlet
megbokrosodás
szemérmes
szégyenlős
tartózkodó
bushy bokrokkal sűrűn benőtt
bokros
bozontos
bozótos
cserjés
sűrű
sűrűn benőtt
fishy gyanús
hal-
halszerű
kétes
gushy áradozós
ömlengős
lushy berúgott
beszeszelt
részeg
mushy giccses
puha
pépszerű
szirupos
érzelgős
pushy rámenős
törtető
shyly félénken
szemérmesen
szégyenlősen
tartózkodóan
flashy csiricsáré
feltűnő
mutatós
rikító
slushy giccses
kásás
latyakos
émelyítően érzelgős
érzelgős
to shy dob
hajít
megbokrosodik
megijed
vet
visszaretten
trashy hitvány
értéktelen
shyness félénkség
szemérmesség
tartózkodás
visszahúzódás
shyster zugprókátor
splashy latyakos
sáros
squishy pépes
vizenyős
rubbishy bóvli
hitvány
hulladékos
selejtes
szemetes
szemét
vacak
bushy stunt seprűs satnyanövés
i'm shy three quid három fontom bánja
to fight shy of sg kitér vmi elől
húzódozik vmitől

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

shy félénk, szégyenlös
ashy hamuszerű
bushy bozo(n)tos
cushy kényelmes
shyer félénkebb
brushy bozontos
fleshy húsos
marshy mocsaras
shyest legfélénkebb
shylock uzsoras
squashy pépes
fishy story hihetetlen történet
fleshy scale (növ) hagyma húsos buroklevele (növ)
once bitten twice shy "akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél"

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!