[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

93 different matching expressions found:

no jelentéktelen
nem
semmi
semmiféle
nob előkelő ember
fej
kókusz
nod biccentés
bólintás
fej előrebillenése
fejbólintás
not nem
now akkor
azonnal
hát
jelen
jelen pillanat
jelenleg
most
most hogy
nemsokára
nemsokára azután
pedig
ugyanakkor
knob bütyök
csomó
daganat
darabka
dudor
fej
fogantyú
gomb
knot 1 tengeri mérföld óránként
1852 m/óra
bog
bonyodalom
bütyök
csomó
csoport
göb
görcs
hurok
nehézség
node bütyök
csomó
csomópont
noes nemmel szavazók
none egyik sem
egyáltalán nem
semmi
semmiképpen
semmilyen
senki
nook bemélyedés
beszögellés
beugrás
sarok
szöglet
zug
noon dél
nope dehogyis
nem
norm norma
normatíva
nose orr
szaglás
szimat
nosy bűzös
büdös
illatos
indiszkrét
kandi
kíváncsiskodó
nagy orrú
tolakodóan kíváncsi
note adóslevél
bankjegy
feljegyzés
figyelem
hang
hangjegy
hangnem
jegyzet
jegyzék
kötelezvény
magyarázat
megjegyzés
néhány sor
rövid levél
széljegyzet
noun főnév
snob sznob ember
snog csókolódzás

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

No. szám(ú)
nob kobak
nod bólint
bólogat
non nem
nor sem
not nem (csak mondatban!)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!