[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

71 different matching expressions found:

super ellenőr
extra finom
extra finom árucikk
extra méretű
felügyelő
főellenőr
főfelügyelő
fölösleges személy
jelentéktelen személy
kerületi rendőrfőnök
klassz
létszám fölötti
megyei rendőrfőnök
rendőrfőnök
statiszta
szuper
óriási
super- szuper-
superb fenséges
nagyszerű
pompás
remek
superbly nagyszerűen
pompásan
remekül
superior elöljáró
felettes
felsőbb
főnök
fölényes
gőgös
kiválóbb
magasabb
nagyobb
superable legyőzhető
áthidalható
superflux bősége vminek
feleslegesség
super yard 0,836 négyzetméter
négyzetyard
superhuman ember feletti
supervisor ellenőr
felügyelő
témavezető
insuperable legyőzhetetlen
leküzdhetetlen
superficial felületes
felszínes
superfluous felesleges
nélkülözhető
superiority felsőbbség
felsőbbrendűség
fölény
superlative felülmúlhatatlan
felsőfokú
felsőfok
páratlan
supermarket bevásárlóközpont
supernatant anyalúg
felülúszó folyadék
supervision ellenőrzés
felügyelet
supervisory felügyeleti
supercilious dölyfös
fölényes
gőgös
önhitt
supernatural természetfölötti
természetfeletti
superpatriot fanatikus hazafi
superstition babona

Searching the extension dictionary:

29 different matching expressions found:

super szuper, óriási, klassz
superadd hozzátesz
superhet világvevő <rádió>
superior feljebbvaló
felsöbbrendü, különb; felettes
superman szuperman
supertax többletadó
supercede felülmúl
supercool túlhűt
superfine extrafinom
superheat túlhevít
superpose rátesz
supersede hatálytalanít
supervene bekövetkezik
supervise ellenöriz
superhuman emberfeletti
superpower szuperhatalom
supersonic szuperszónikus
superabound bővelkedik
superficial felszines, lényeget nem érintö
superficies felszín
superfluity fölöslegesség
superfluous fölösleges
superheated túlfűtött
superimpose rátesz
superintend felügyel
superlative felsöfok (melléknévfokozásnál)
supermarket abc-áruház
abc áruház

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!