[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 különböző kifejezést találtam:

commission bizottság
bizomány
bizományi díj
elkövetés
jutalék
kinevezés
megbízás
meghatalmazás
rendelkezés
tiszti kinevezés
véghezvitel
commissioned megbízott
commissioner biztos
megbízott
meghatalmazott
to commission felruház
kinevez
megbíz
megrendel
megrendelést ad
megtesz vminek
üzembe helyez
commission shop bizományi üzlet
commission agent bizományi ügynök
royal commission parlamenti vizsgálóbizottság
high commissioner főbiztos
goods on commission bizományi áru
police commissioner rendőrfelügyelő
commissioned officer hivatásos tiszt
letter of commission megbízólevél
commissioned officier hivatásos tiszt
commissioner of police rendőrkapitány
lord high commissioner királyi főbiztos
to charge a commission jutalékot számít
non-commissioned officer tiszthelyettes
first commissioner of works munkaügyi miniszter

Keresés a kibővített szótárban :

10 különböző kifejezést találtam:

commission kiküldetés
commissionaire főbiztos
Commission (EU) Bizottság (EU)
commission (PHARE) 1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. (PHARE)
charge a commission jutalékot felszámít
Commission decision bizottsági döntés
override one's commission visszaél a hatalmával
Commission decision (PHARE) bizottsági döntés (PHARE)
European Commission (PHARE) Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírá
Commission of the European Communities (CEC) (PHARE) Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!