[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

57 különböző kifejezést találtam:

kevés scant
scarce
slight
slim
kevesen few in number
small in numbers
kevés less
kevés poorly
slightly
kevesebb less
lesser
egy kevés a smack of
some
somewhat
touch
vmi kevés thought
legkevés least of all
keveset ér to be little worth
to be worth little
még kevés even less
still less
legkevesebb least
keveset érő unhelpful
még kevesebb even less
still less
kevés beszédű laconic
annál kevés the less
keveset mondó unhelpful
egyre kevesebb less and less
kevéssé ismert lesser-known
sokkal kevesebb much less
kevés az értéke to be little worth
to be worth little
kevés pénze van to be on a shoestring
akármilyen kevés ever so little
kevéssel azelőtt not long before
egy kevés vmiből streak
kevés van belőle to be in short supply
kevés fáradsággal on the cheap
kevesebbet mondás understatement
kevesebbet állítás understatement
kevésre becsül vkit have a low opinion of sy
kevésre becsül vmit to hold sg cheap
to think light of sg
to value sg at a low rate
kevesebbet ad vissza to give sy short change
ért hozzá egy keveset have a smattering of sg
sejt hozzá egy keveset have a smattering of sg
keveset használ vkinek to be of little avail to sy
keveset jár társaságba to see very little company
keveset tudok franciául i have little french
konyít hozzá egy keveset have a smattering of sg
sokkal kevésbé mehetnék én much less could i go
egy kevés cukor stanicliban screw
csak keveset tudok franciául i have little french
egy kevés dohány stanicliban screw
túl kevés emberrel rendelkező short-handed

Keresés a kibővített szótárban :

43 különböző kifejezést találtam:

kevés a little
kevesen underhanded
kevesebb fewer
egy kevés a little bit
édeskevés precious little
keveset ér be little worth
be worth little
egy keveset a little bit
legkevesebb fewest
nem kevés not a little
kevés szóval in few words
kicsi, kevés little
kevésre tart set little by
még egy kevés a little more
egyre kevés decreasingly
less and less
kevés, néhány few
a legkevesebb fewest / the -
többé kevés less / more or -
kevésbé drága less expensive
többé-kevés more or less
kevésre becsül have a low opinion
think light of
kevés/kis pénz little money
kevés a memória insufficient memory
kevés van belőle be in short supply
kisebb, kevesebb less
kevesebbel is beéri settle for less
ami kevés megmaradt such as was left
semmivel sem kevés none the worse
egy kis/kevés belőle something of
egy kevés, egy keveset bit / a little -
kevés közöm volt hozzá i had little to do with it
keveset jár társaságba see very little company
kevés csomaggal utazik travel light
a legkevesebb, legkisebb least / the -
"nem kevesebb(en), mint" no fewer than
kevés reménnyel kecsegtet hold out little hope
egy kicsi(t), egy kevés(et) little / a -
little / a - bit
aki sokat markol keveset fog grasp all lose all
túl kevés a hely (közmondás) there is not enough space to swing a cat
bármily kicsi/kevés legyen is be it ever so little

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!