[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

82 különböző kifejezést találtam:

fault botlás
fogyatékosság
hiba
hiányosság
mulasztás
szabálytalan adogatás
törés
vető
vetődés
vétség
faulty hibás
default fizetésképtelenség
hiba
késedelem
mulasztás
nem teljesítés
teljesítés elmaradása
vétség
to fault elmozdul
elmozdít
eltolódik
hibássá válni hagy
hibázik
hibáztat
hiányosnak talál
hiányosnak minősít
hiányzik
kimozdít
megromlani hagy
megtör
megtörik
téved
vetődik
vét
defaulter behívó parancsnak nem engedelmeskedő hadköteles
fizetésképtelen személy
kaszárnyafogságra ítélt
késedelmesen fizető személy
kötelezettségét elmulasztó
kötelezettségét megszegő
kötelezettségét nem teljesítő
sikkasztó
sorozásra nem jelentkező hadköteles
szobafogságra ítélt
szószegő
tárgyaláson meg nem jelenő
tárgyalásról távolmaradó fél
open fault felszíni törés
nyílt törés
nyílt gyűrődés
vetődés
step fault fokozatos vetődés
lépcsős törés
to a fault nagyon is
túlságosan is
túlzottan
to default elmakacsol
elmulaszt
fizetésképtelen lesz
fizetést beszüntet
hibásan teljesít
idézésre nem jelenik meg
késedelembe esik
kötelezettségének nem tesz eleget
makacssági ítéletet hoz
mulasztási ítéletet hoz
mulasztást követ el
nem teljesít
nem tesz eleget
vét
fault-finder hibakereső
szőrszálhasogató
default on sg meg nem tartása vminek
megszegés vminek
fault-finding kicsinyes
kicsinyesség
szőrszálhasogató
szőrszálhasogatás
overlap fault rátolódás
takaró redő
pivotal fault tengely irányú forgási vetődés
downcast fault rétegsüllyedés

Keresés a kibővített szótárban :

18 különböző kifejezést találtam:

fault hiba, tévedés
vető (geol.)
hibaok
törésvonal
faulty hibás, sérült (áru)
default hiány
alapértelmezés
defaults hiányok
defaulter mulasztó
faultless hibátlan
faultiness hibásság
foot-fault lábhiba
nondefault nem az aktuális
read fault olvasási hiba
be at fault hibázik
default drive alapértelmezés szerinti meghajtó
fault-finding kicsinyes(ség)
in default of hiányában

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!