[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

63 különböző kifejezést találtam:

elect kiválasztott
választott
válogatott
elector szavazó
választó
választófejedelem
election választás
elective fakultatív
szabadon választható
választási
választásra jogosult
electric elektromos
to elect megválaszt
választ
electoral választási
választói
selection kiválasztás
választék
selective szelektív
to select kiválaszt
válogat
delectable kellemes
élvezetes
dielectric delektrikum
dielektromos
szigetelőanyag
electorate választók
választókerület
választófejedelemség
delectation delektálás
gyönyörködtetés
gyönyörködés
élvezet nyújtás
élvezés
electrician villanyszerelő
electricity elektromosság
villamosság
villanyáram
electrolyte elektrolit
electronics elektronika
selectivity kiválasztóképesség
szelektivitás
electric pad villanytermofor
electroshock elektrosokk
to electrify elektrifikál
felvillanyoz
villamossággal feltölt
villamosít
electrocution halálos áramütés
kivégzés villamosszékben
electromotive elektromotoros
hot electrode fűtőszál
non-selective nem szelektív
electioneering korteskedés
választási agitáció
választási kampány
electric chair villamosszék
electric drill villanyfúró
electric pylon villanyoszlop
electric razor villanyborotva
electric shock áramütés
electric torch zseblámpa
electric train villanyvonat

Keresés a kibővített szótárban :

37 különböző kifejezést találtam:

elect megválaszt, választ
select (ki)választ(ás)
(ki)választ
selects kiválasztás(ok)
deselect kiválasztás törlése
electret elektrolit
electron elektron
re-elect újra megválaszt
selected válogatott
selector válogató
electrics villamos berendezés
electrify villamosít
electrode elektróda
selecting kiválasztás
selection választás
selectman városi tanácsos
electrical villamos
elektromos
electronic elektronikai
elektronikus
selections kiválasztások
selectmenu menüválasztás
by-election pótválasztás
electricity elektromosság, áram
electrotype elektrotípia
re-election újraválasztás
select disk aktív lemezegység kiválasztása
selectively kiválasztva
szelektíven
electric eye fotócella
electrolysis elektrolízis
electrolytic elektrolitikus
electrometer elektrométer
electroplate galvanizál
electro-motor villanymotor
electroplated galvanizált
photoelectric fotoelektromos

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!