[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

all-in kimerült
mindent felölelő
teljesen kimerült
átfogó
all in one mind együtt
összesítve
all-in war totális háború
all-in price teljes ár
all in due time mindent a maga idejében
all in good time mindent a maga idejében
all-in wrestling pankráció
szabadfogású birkózás
in all sincerity egészen nyíltan
egészen őszintén
in all my born days egész életemben
to be all in a muck nyakig sáros
fülig sáros
csupa mocsok
in all submissiveness alázatosan
mély tisztelettel
in all fairness to him hogy méltányosak legyünk vele
in the face of all men mindenki előtt
mindenki szeme láttára
you're all in the blue semmit sem értesz belőle
halvány gőzöd sincs róla
all-in insurance policy mindenre kiterjedő biztosítás
in spite of all his faults minden hibája ellenére
to do sg in all good faith jóhiszeműen cselekszik
it's all in the day's work! megszokott dolog!
mindennapos dolog!

Searching the extension dictionary:

20 different matching expressions found:

in all összesen
all in all mindent egybevetve
mindössze
he is all in "kimerült ""ki van"""
all in a glow felhevülten
all in a flurry izgatottan
all in due time minden(t) a maga idején
in all respects minden vonatkozásban
all in good time minden(t) a maga idején
in all conscience bizonyára
be all in a flutter lázas izgalomban van
in all his born days világéletében/egész életében
be all in the same boat egy csónakban eveznek
it's all in the day's work megszokott/mindennapi dolog
that's all in the day's run e nélkül nincsen
decked out in all her finery teljes díszben/pompában
that's all in the day's work ez már hozzátartozik a dologhoz
altogether, all told, all in all mindössze
it will all come out in the wash végén csattan az ostor
put all one's eggs in one basket mindent egy lapra tesz fel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!