[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

party buli
csapat
csoport
parti
párt
társaság
stag party kanmuri
bottle-party batyusbál
bridal party násznép
advance party előőrs
élcsapat
adverse party ellenfél
liberal party liberális párt
farewell party búcsúest
party politics pártpolitikai
communist party kommunista párt
governing party kormánypárt
coming out party első házibál
defaulting party szerződésszegő fél
democratic party demokrata párt
to throw a party estélyt ad
section of a party pártcsoport
the party at fault a vétkes fél
a balesetet előidéző személy
a felelős személy
party at fault in the accident a baleset okozója (személy)

Searching the extension dictionary:

47 different matching expressions found:

party párt; buli
non-party pártonkívüli
party-man párttag
tea-party teadélután
party card pártigazolvány
party-line ikervonal
stag party kanbuli
labor party munkáspárt
third party kívülálló harmadik személy
dinner-party vacsora
firing-party kivégzőosztag
garden-party kerti fogadás
give a party partit ad
labour party munkáspárt
party member párttag
party-spirit pártszellem
search-party mentőexpedíció
assault party rohamcsapat
be a party to érdekelve van benne
fatigue-party munkakülönítmény
party meeting párt(tag)gyűlés
party-colored tarka
throw a party estélyt ad
farewell party búcsúeste, búcsúestély
good-bye party búcsúest
join our party tarts(on) velünk
party politics pártpolitika
party-coloured tarka
shooting-party vadászat
storming-party rohamosztag
aggrieved party károsult (fél)
stretcher-party mentőosztag
interested party érdekelt fél
the bridal party a násznép
third-party risk szavatossági kockázat
Tupperware party lakásokban rendezett müanyag-edény vásár
aggrieved (party) sértett (fél)
contracting party megrendelő (EU Phare)
defaulting party (EU) mulasztó fél (EU)
make one of the party csatlakozik a társasághoz
party to the contract szerződő fél
third-party insurance kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
third-party liability kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
put a damper on a party lehűti a társaság jókedvét
defaulting party (PHARE) mulasztó fél (PHARE)
contracting party (PHARE) (itt (PHARE)
he's the life of the party ő a társaság lelke

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!