[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

88 different matching expressions found:

section alfaj
bekezdés
csoport
darab
elmetszés
elvágás
gerezd
hossz-szelvény
hálókocsi-fülke
keresztmetszet
keresztszelvény
kétszemélyes hálókocsi-fülke
körcikk
körzet
lap
lemez
melléklet
metszet
metszés
negyed
osztály
paragrafus
profil
rekesz
rész
részleg
szakasz
szegmens
szelet
szelvény
terület
vágás
ácsolatszakasz
ágazat
to section elmetsz
elvág
feloszt
felszel
felszeletel
metsz
metszetet készít
részekre oszt
szeletekre oszt
vág
in sections körzetenként
övezetenként
iron section idomvas
profilvas
szelvényvas
section gang vasúti pályamunkás-osztag
section hand vasúti pályamunkás
section mark paragrafusjel
section plan metszetrajz
cross section keresztmetszet
plane section síkmetszet
section house munkáslaktanya
vasúti munkáslaktanya
section paper diagram-papír
milliméter-papír
section plane metszősík
metszet síkja
conic sections kúpszeletek
to section out elkülönít
eloszt
elválaszt
feloszt
kioszt
command section vezérlőfülke
section foreman körzetvezető
section of land parcella
köztelekrész
640 acre
antitank section páncéltörős részleg
endocrin section belső szekréció
belső elválasztás
section engineer osztálymérnök
section commander részlegparancsnok
section of a line vasúti vonalszakasz
section of a town városnegyed
section of a party pártcsoport
transverse section keresztmetszet
microscopic section leheletvékony lap
leheletvékony lemez
mikroszkopikus metszet
cross-sectional view keresztmetszet
longitudinal section hosszmetszet
section of an orange narancsgerezd
cross-sectional elevation keresztmetszet

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

section szekció, rész(leg)
szakosztály
félszakasz
sections részek
sectional körzeti
file section file-leíró rész
cross-section keresztmetszet
sectional iron idomvas
caesarean section császármetszés
residential section lakónegyed

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!