[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

43 different matching expressions found:

march gyaloglás
gyalogtávolság
haladás
határ
határvidék
induló
menet
menetelés
március
út
marcher határvidéki lakos
menetelő
marching menetelés
to march gyalogol
masírozik
masíroztat
megy
menetel
meneteltet
marchpane marcipán
frog march fogoly szállítása kezénél-lábánál fogva
részeg szállítása kezénél-lábánál fogva
march past díszszemle
quick march gyorsított menet
to march by elléptet vki előtt
elvonul
to march in bemasíroz
bevonul
to march off elmegy
elvonul
rate of march menetsebesség
to frog-march kezénél-lábánál fogva szállít
to march past elléptet vki előtt
elvonul
to march on sg határos vmivel
to march sy off elvezet vkit
to march on swhere halad vmi felé
nyomul vmi felé
menetel vmi felé
to march two abreast kettős sorokban menetel
to march in quick time gyorsított ütemben menetel
to steal a march at sy elébe vág vkinek
ügyesen megelőz vkit

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

march in bevonul
march off elvonul
dead-march gyászinduló
march past elvonul
march-past dísszemle
marchioness márkinő
peace-march békemenet
route-march menetgyakorlat
on the march menetelve
marching orders menetparancs
in marching order menetkészen
march two abreast kettős sorokban menetel
the march of time az idő múlása
march at attention lépést tartani
steal a march on sb. észrevétlenül előnyt szerezni
as mad as a march hare sült bolond

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!