[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

54 different matching expressions found:

stream folyam
folyó
irányzat
patak
sugár
tanulók szintezett csoportja
ár
áradat
áram
áramlás
ömlés
özön
özönlés
streamlet patak
ér
to stream dől
folyik
hull
patakzik
potyog
szakad
szintez (tudásszint szerint)
zuhog
zúdít
áramlik
ömlik
önt
özönlik
streamline akadálytalan áramlás
akadálytalan folyás
sima áramlás
sima folyás
áramvonal
streamlined a mai ízlésnek megfelelő
modern
áramvonalas
japan stream kuro-sivo
to stream in beáramlik
beözönlik
to stream out kitódul
kiözönlik
to streamline korszerűsít
modernizál
áramvonalaz
up the stream szemben az árral
screw streamer csavargőzös
to stream forth kibuggyan
kiömlik
tumbling stream rohanó patak
tributary stream mellékfolyó
to come on stream üzemelni kezd
termelni kezd
to go with the stream úszik az árral
to wade across s stream átgázol egy folyón

Searching the extension dictionary:

23 different matching expressions found:

streamy patakzó
streamer szalagzászló
on stream üzem(elés) közben
stream 1. patak, folyó, folyam
stream 2. szintez (tudásszint szerint)
stream in beözönlik
streaming özönlő
stream out kitódul
data stream adatfolyam
down-stream folyás irányában
slip-stream légörvény
blood-stream véráram
stream forth kiömlik
up the stream az árral szemben
come on stream üzemelni kezd
streamer headline szalagcím
against the stream ár ellen
go with the stream úszik az árral
tears are streaming potyognak a könnyei
have a streaming cold folyik az orra a náthától
stream of consciousness tudatfolyam
in one continuous stream szakadatlan áradatben
be streaming with perspiration folyik róla az izzadtság

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!