[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

troop csapat
csoport
falka
sereg
troops csapatok
katonaság
trooper csapatszállító hajó
lovas katona
lovas rendőr
lovassági ló
motoros rendőr
to troop csoportosul
menetel
trooping csapatgyülekezés
összesereglés
troopship csapatszállító hajó
troop-ship csapatszállító hajó
to troop in betódul
to troop out kicsődül
kitódul
airborne troops ejtőernyős alakulatok
to raise troops sereget állít
troops in ambush elrejtett csapatok
rejtőző csapatok
lesben álló csapatok
mechanized troops gépesített egységek
gépkocsizó egységek
trooping the colour zászlós díszszemle
to troop the colours zászlós díszszemlét tart
to call out the troops kivezényli a katonaságot
to swear like a trooper káromkodik mint a záporeső

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

troop csapat (katonai)
trooper csapatszállító
troop in betódul
troop out kitódul
troop-ship csapatszállító
sky-trooper ejtőernyős
shock-troops rohamcsapatok
storm-troops rohamcsapatok
troop-carrier csapatszállító
armoured troops páncélos alakulatok
state trooper (U.S.) állami rendőr (abban az államban fennhatósággal rendelkező hatósági személy)
swear like a trooper káromkodik mint a záporeső
to settle the troop in for a night letáborozni egy éjszakára

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!