[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

46 different matching expressions found:

peel héj
felhám
fiatal lazac
kis négyszögletes őrtorony
péklapát
sütőlapát
peeled hámozott
kirabolt
kopasz
kopaszra nyírt
lehordott
lehántolt
lekopaszított
lelegelt
letarolt
megfosztott
to peel hámlik
hámoz
hánt
lehámlik
lehánt
lemállik
lepattogzik
levetkőzik
meghámoz
elkanyarodik
fordul
kiválik
lepereg
leválik
to peel off lehámlik
lemállik
lepattogzik
hámlik
lepereg
leválik
potato peeler krumplihámozó
to peel one's elbow felhorzsolja a könyökét
to peel off one's coat leveti a kabátját
to keep the eyes peeled erősen figyel
nyitott szemmel jár
éber
orange that peels easily könnyen hámozható narancs
to peel the bark off a tree fa kérgét lehántja
fa kérgét lenyúzza
fát lekérgez

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

peel levetkőzik
(meg)hámoz; héj(a vminek)
peeler sztriptíztáncosnő
peeling hámozás
peelings gyümölcshéj
orange-peel narancshéj
phonetic speeling fonetikus írás
keep one's eyes peeled nyitott szemmel jár
pilgarlic (from the expression peeled garlic) kopasz ember

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!